Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος)

 

Δυστυχώς άνθρωποι που τους θεωρούσαμε αγίους και αγωνιστές και διδασκάλους της Εκκλησίας, Την πολέμησαν και δημιούργησαν δύο σχίσματα μέσα στις τελευταίες δυο δεκαετίες .

Τα 1995 οι νέο-εικονομάχοι και το 2002 οι νέο-Χριστομάχοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες  

Νέο-Εικονομάχοι 

Νέο-Χριστομάχοι